Botulinetoxine A

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Botulinetoxine A

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Botuline A toxine wordt ook wel botulinetoxine A genoemd.

  Botuline A toxine verlamt de zenuwen die de spieren aansturen, waardoor de spieren verslappen. Het toxine is afkomstig van de botulinebacterie. Dit toxine is een gif dat in warme zomers in stilstaand water ook verantwoordelijk is voor vis- en watervogelsterfte ('botulisme').

  In kleine hoeveelheden en precies in een bepaalde spier toegediend kan het bij een scala van aandoeningen worden gebruikt: spierpijn en spierkramp door dystonie of spasticiteit, overmatig zweten van de oksels, overmatige speekselvloed, als cosmetische ingreep bij bepaalde huidaandoeningen, zoals fronsrimpels, voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes, bij anusscheurtjes en bij urine-incontinentie.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. In welke mate u er last van heeft, hangt af van de hoeveelheid en de plaats van inspuiting.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn slikproblemen, hangend ooglid, oorontsteking, pijn, virusinfecties en spierzwakte.

  Verder kunnen mensen met de spierziekte myasthenia gravis en mensen met slikproblemen of ademhalingsproblemen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg met uw arts als een van deze aandoeningen heeft.

  Sommige bijwerkingen zijn het gevolg van een plaatselijk te sterke werking, deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf weer geleidelijk in enkele weken.

  De bealangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Virusinfectie en oorontsteking.
  • Pijn en spierzwakte.

  Zelden

  • Ontsteking van het neusslijmvlies, luchtweginfecties, grieperig gevoel en koorts.
  • Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, en een tintelingen of een doof gevoel.
  • Spierpijn, stijfheid en pijn in de spieren en gewrichten.
  • Zweten op andere plaatsen dan de oksels en abnormale lichaamsgeur.
  • Droge mond, misselijkheid en opvliegers.
  • Wazig zien.
  • Huiduitslag en kaalheid.
  • Pijn en een brandend gevoel of bloedingen op de injectieplaats.

  Zeer zelden

  • Depressie en slapeloosheid.
  • Flauwvallen.
  • Geheugenverlies.
  • Huiduitslag, jeuk en galbulten. In zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Neem dan direct contact op met uw arts.
  • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.
  • Spiertrekkingen en hartritmestoornis. Een hartritmestoornis merkt u aan hartkloppingen, duizeligheid en flauwvallen. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
  • Ernstige allergie (met onder andere benauwdheid, zwelling van mond, keel of strottenhoofd, shock). Krijgt u last van benauwdheid, zwelling van mond, tong, keel of strottenhoofd, ernstige huiduitslag of galbulten, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts

  Bij toepassing bij scheve gedraaide nek ('torticollis'), bij spierkrampen in de oogleden ('blefarospasme') en bij spierkrampen aan een kant van het gelaat ('hemifacialisspasme') ook:

  • Soms: slikproblemen, hangend ooglid.
  • Zelden: nekpijn, oogontsteking, droge ogen, lichtschuwheid, tranenvloed.
  • Zeer zelden: dubbelzien, wazig zien, gezwollen ooglid, verhoogde oogdruk.

  Bij toepassing bij spasticiteit bij kinderen ook:

  • zelden: moeite met lopen, de urine niet kunnen ophouden.

  Bij toepassing bij urine-retentie ook:

  • regelmatig: moeilijk kunnen plassen. Deze bijwerking gaat meestal vanzelf over. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, raadpleeg dan uw arts. Uw blaas wordt dan met een katheter leeggemaakt.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op de bijsluiter of op de verpakking.

  Hoe?
  De injectie moet door een gespecialiseerde arts worden toegediend.

  Hoe lang?
  Een injectie werkt afhankelijk van de dosering en plaats van inspuiting enkele weken tot maanden. De oorspronkelijke klachten komen dan geleidelijk weer terug. U kunt daarna weer opnieuw een injectie krijgen, overleg hierover met uw arts.

 • Vergeten

  Als u een afspraak vergeten bent bij de specialist, kunt u alsnog een nieuwe afspraak maken.

 • Verboden

  autorijden?
  Sommige medicijnen hebben invloed op het reactievermogen. Het is dan strafbaar om aan het verkeer deel te nemen. Als u bij een ongeval betrokken raakt terwijl uw rijvaardigheid is beïnvloed, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen. Of dit medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt, leest u hieronder.

  Dit medicijn kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze zouden uw rijvaardigheid kunnen verminderen. Deze bijwerkingen zijn wazig zien, duizeligheid, slaperigheid, spierzwakte en lichaamszwakte. Beoordeel zelf hoeveel last u van deze bijwerkingen heeft. Houd rekening met onderstaande tips als u besluit te gaan autorijden.

  Tips voor als u wilt autorijden

  • Meent u dat u kunt autorijden, vraag dan iemand om de eerste keren naast u te zitten en uw rijvaardigheid te beoordelen. Voor uzelf is het vaak moeilijk te zien of u minder goed rijdt. Deze persoon kan zien of u met wisselende snelheden rijdt, slingert en geïrriteerd reageert op normaal gedrag van medeweggebruikers.
  • Rijd niet als u onscherp ziet.
  • Rijd niet als u duizelig, slaperig of slap bent, last heeft van spierzwakte, moeite heeft u te concentreren of wakker te blijven of als u niet weet langs welke route u naar een bestemming bent gereden.
  • Rijd niet als u alcohol heeft gebruikt. Alcohol versterkt de versuffende bijwerking van dit medicijn in belangrijke mate.
  • Rijd niet langer dan één uur achter elkaar, ook al voelt u zich goed.
  • Rijd niet ’s nachts of bij slecht weer.

  Rijd geen auto als u dit medicijn gebruikt in combinatie met andere medicijnen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel niet tijdens de zwangerschap. Als u dit middel gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander middel.

  Borstvoeding
  Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

  Indien u dit middel jarenlang in vrij hoge dosering heeft gebruikt, zoals bij torticollis, is er een kleine kans op een tijdelijke verergering van de kramp, epileptische aanvallen of hallucinaties. In deze gevallen is het beter de behandeling af te bouwen door de hoeveelheid in te spuiten botuline A toxine geleidelijk te verlagen.

 • Handelsinformatie

  Botuline A toxine is sinds 1993 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Azzalure, Bocouture, Botox en Dysport in injecties.

Laatst gewijzigd op: 03 februari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Botulinetoxine A? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen