Clonazepam

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Clonazepam

Powered by: KNMP logo
  • Introductie

    De werkzame stof in Clonazepam is clonazepam.

    Clonazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.

    Artsen schrijven het voor bij epilepsie, rusteloze benen of slaapschokken, paniekstoornissen, sociale fobie, bepaalde vormen van zenuwpijn, spierkrampen en bij ernstig zieke mensen om te slapen.

  • Bijwerkingen

    Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

    Soms, vooral de eerste weken van het gebruik. Als u dit medicijn alleen 's avonds inneemt: zelden ook nog de volgende dag

    • Sufheid, vermoeidheid en, minder vaak ook slaperigheid. Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

    Zelden, vooral de eerste dagen van het gebruik. Als u dit medicijn alleen 's avonds inneemt: zeer zelden ook nog de volgende dag

    • Verminderde coördinatie. Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren). Na een injectie kan deze bijwerking enkele dagen aanhouden.
    • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Deze bijwerking kan andere klachten veroorzaken, zoals:
      Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren.
      Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen. Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.
      Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
      Vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.
      Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).
    • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn en verwardheid. Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.
    • Afname gevoelens. Dit middel vlakt niet alleen emoties als angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

    Zelden

    • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken. Veranderde eetlust: meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.
    • Hoofdpijn en duizeligheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
    • Zweten en hartkloppingen.
    • Droge ogen. Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.
    • Huiduitslag en jeuk. Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.
    • Verminderde werkzaamheid tegen epilepsie. Het medicijn kan na verloop van enkele weken minder goed werken
    • Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langer dan twee maanden achtereen gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit middel langer dan twee maanden heeft gebruikt.

    Zeer zelden

    • Levendige dromen of nachtmerries, meestal in de vroege ochtend.
    • Onrust en prikkelbaarheid. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
    • Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.
    • Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.
    • Minder zin in seks, impotentie. Dit herstelt weer als u stopt met het medicijn. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
    • Te vroege ontwikkeling van geslachtskenmerken bij kinderen die nog niet in de puberteit horen te zijn. Raadpleeg uw arts bij verschijnselen hiervan zoals haargroei onder oksels, schaamhaar, ontwikkeling borsten bij meisjes. Bij stoppen met dit medicijn zal dit zich meestal weer herstellen.
    • Tekort aan bloedplaatjes. Raadpleeg uw arts bij onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen.

    Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

    Bij epilepsie kunt u ervan uitgaan dat de bijwerkingen meestal verminderen als u gewend bent geraakt aan het medicijn. Ze zullen meestal opwegen tegen de risico's die door epileptische aanvallen ontstaan. Overleg met uw arts als u er wel veel last van heeft.

  • Gebruik

    Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

    Hoe?

    • Neem de tabletten in met een half glas water.
    • De druppels uittellen op een lepel. Daarna eventueel mengen met wat water, thee of vruchtensap en dit (laten) opdrinken. In sommige gevallen geeft de arts aan de druppels bij een epilepsie-aanval te gebruiken. De vloeistof moet dan via het wangslijmvlies in het bloed worden opgenomen. Daarvoor moet de instructie van de arts worden gevolgd.
    • Injecties worden toegediend door een arts of verpleegkundige.

    Wanneer?

    Epilepsie, zenuwpijn en spierkrampen
    In het begin kunt u de tabletten of druppels het beste verdeeld over twee tot drie keer per dag innemen. Later is het vaak mogelijk het medicijn één of twee keer per dag in te nemen. Een eenmaal daagse dosering kunt u het beste ’s avonds voor het slapen gaan innemen. U heeft dan het minste last van sufheid overdag.

    Epilepsie-aanval of koortsstuipen
    Bij een epilepsie-aanval moet u dit middel gebruiken als de aanval langer dan vijf minuten duurt. Bij een koortstuip moet u dit medicijn zo snel mogelijk gebruiken.

    Paniekstoornis en sociale fobie
    Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag. Dus bij twee tot drie keer per dag om de twaalf of acht uur. Gebruikt u dit medicijn alleen in speciale gevallen, zoals bij vliegmangst? Neem het dan een uur van tevoren in.

    Rusteloze benen
    Neem de tabletten of druppels alleen in wanneer u klachten heeft. Als de klachten vooral 's nachts optreden, kunt u één dosering voor de nacht innemen. Bij klachten overdag kunt u één dosering 's ochtends innemen.

    Hoe lang?

    Epilepsie en zenuwpijn
    U zult dit middel waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is.

    Koorststuipen of epilepsie-aanval
    Meestal stopt de aanval als u dit middel één keer gebruikt. Bij een epilepsie-aanval is het soms nodig om dit middel nog een keer te gebruiken. Als de aanval niet stopt, moet u naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt u verder behandeld.

    Paniekstoornis of sociale fobie
    Na drie maanden moet duidelijk zijn of dit medicijn goed bij u werkt. De behandeling duurt vaak een half jaar tot een jaar. Daarna moet u de dosering gedurende drie maanden afbouwen

    Rusteloze benen
    Soms is langdurig gebruik nodig. Gebruikt u dit medicijn iedere nacht dan heeft u wel kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het versuffende effect van dit medicijn om in slaap te vallen.

    Spierkrampen door pijnstillers
    Gebruik dit medicijn zolang u de pijnstiller gebruikt.

  • Vergeten

    Epilepsie
    Het is belangrijk dit middel consequent te blijven gebruiken. Haal een vergeten dosis in volgens onderstaande instructie.

    • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt. Duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
    • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt. Duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
    • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt. Duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

    Paniekstoornis, sociale fobie of zenuwpijn
    Het is niet schadelijk als u een dosis mist. Maar als u het middel al enkele weken gebruikt, bent u er aan gewend geraakt en kunt u bij de vergeten tablet last krijgen van ontwenningsverschijnselen.

    Rusteloze benen
    Het is niet schadelijk als u een dosis mist. Sommige mensen raken gewend aan het versuffende effect. Dan heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van het medicijn om in slaap te vallen. Het is dus mogelijk dat u bij vergeten moeilijker in slaap valt.

  • Verboden

    autorijden?
    Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van het Epilepsiefonds. Ook ernstige paniekaanvallen kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

    Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Ook clonazepam heeft invloed op uw rijvaardigheid. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

    Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

    alcohol drinken?
    Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en een verminderde coördinatie.

    alles eten?
    Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  • Wisselwerking

    Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

    De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

    • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Rijd geen auto als u behalve clonazepam nog een medicijn gebruikt dat het reactievermogen vermindert.
    • Medicijnen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir. De hoeveelheid clonazepam in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

    Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

  • Zwangerschap

    Zwangerschap
    Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het veilig is. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico voor het kind.

    Slik dit medicijn NIET vanaf de achtste maand van de zwangerschap. Bij gebruik na de achtste maand kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft adem te halen. Bovendien kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan.

    Eenmalig gebruik tijdens een epilepsie-aanval is wel mogelijk. Overleg hierover met uw arts.

    Borstvoeding
    Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.

  • Stoppen

    Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan over het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op.

    Heeft u het langere tijd gebruikt? Dan is de volgende informatie voor u belangrijk.

    Bij gebruik tegen epilepsie
    U kunt niet zomaar stoppen. Doe dat altijd in overleg met de arts. De dosering moet namelijk worden afgebouwd om epileptische aanvallen te voorkomen. Dit afbouwen kan een aantal maanden duren. Moet u stoppen vanwege overgevoeligheid of ernstige bijwerkingen, dan zal uw arts hiermee rekening houden.

    Ook als u een ander epilepsiemiddel gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit middel stoppen. Ook in dat geval moet de dosering langzaam worden afgebouwd

    Bij gebruik tegen rusteloze benenen slaapschokken
    Heeft u dit medicijn meer dan twee weken achter elkaar gebruikt voor het slapen, en gebruikt u het dan opeens niet meer? Dan heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van het slaapmiddel om in slaap te vallen. In het begin kunt u daardoor moeite hebben om in te slapen.

    Bij gebruik tegen paniekaanvallen, sociale fobie, zenuwpijn en spierkrampen door pijnstillers

    • Na een gebruik van enkele weken tot maanden moet u langzaam afbouwen. Bij plotseling stoppen heeft u kans dat binnen enkele dagen ontwenningsverschijnselen ontstaan. Bijvoorbeeld hartkloppingen, slapeloosheid, angst, prikkelbaarheid, een gejaagd gevoel, spierkrampen, trillen en overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking.
    • Gebruikte u dit medicijn tegen angst- en spanningklachten? Deze ontwenningsverschijnselen zijn hier moeilijk van te onderscheiden. Het lijkt dan alsof de klachten waar u dit medicijn oorspronkelijk voor kreeg terugkomen. Start dan niet opnieuw met het middel, maar probeer op een andere manier van uw klachten af te komen. U heeft anders kans in een vicieuze cirkel terecht te komen.
    • Als u de dosis gedurende enkele weken tot maanden verlaagt, heeft u geen of minder last van ontwenningsverschijnselen. Vraag uw arts of apotheker om advies over een goed afbouwschema. Soms kunt u beter eerst overstappen op een ander kalmeringsmiddel, waar makkelijker mee is af te bouwen.
  • Handelsinformatie

    Clonazepam is sinds 1973 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Rivotril en als het merkloze Clonazepam in tabletten, druppels en injecties.

Laatst gewijzigd op: 17 december 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Clonazepam? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen