Isordil tabletten

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Isordil tabletten

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  isordil
  De werkzame stof in Isordil is isosorbidedinitraat.

  Isosorbidedinitraat is een vaatverwijder.

  Artsen schrijven het voor bij angina pectoris (hartkramp) en bij hartfalen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Kloppende, bonzende hoofdpijn, blozen en een rode huid. Bij mensen met aanleg voor migraine kan dit medicijn een aanval uitlokken. Deze bijwerkingen zijn meestal voorbijgaand van aard. Na een week heeft u er minder last van. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.

  Zelden

  • Duizeligheid, neiging tot flauwvallen, hartkloppingen, vooral bij te snel opstaan. Dit komt doordat de bloeddruk daalt. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op van een stoel of uit bed. Bij duizeligheid kunt u het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Deze bijwerkingen zijn meestal voorbijgaand van aard. Na enkele weken heeft u er minder last van. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.
  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid. Zeer zelden braken.
  • Vermoeidheid en een gevoel van zwakte.

  Zeer zelden

  • Zuurbranden, doordat het maagzuur makkelijker in de slokdarm komt. Mensen die al last hebben van slokdarmontsteking hebben meer kans op klachten. Raadpleeg uw arts als deze klachten toenemen.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, rode plekken en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of zwellingen in het gezicht, de mond, lippen, keel en tong. Waarschuw dan onmiddellijk een arts of ga naar de Eerste-Hulppost. Ook kan er ernstige huidaandoening ontstaan met blaren op de huid, waarschuw dan ook direct een arts. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het niet opnieuw krijgt.
  • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie), waardoor dit medicijn bij u een ernstige bloedafwijking teweeg kan brengen. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid. Neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?

  • Gewone tabletten: innemen met een half glas water.
  • Tablet met vertraagde afgifte, te herkennen aan 'retard' of 'MGA': slik de tablet in zijn geheel door, zonder te kauwen, omdat anders onbedoeld al het werkzame bestanddeel in één keer vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.

  Wanneer?
  Neem de tabletten in op vaste tijdstippen, bij voorkeur tijdens of na het eten, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Het effect neemt af wanneer de werkzame stof voortdurend (24 uur) in uw bloed aanwezig is. Daarom is het belangrijk dat u elke dag een 'nitraatvrije' periode heeft van ongeveer 12 uur. In deze periode zit er geen of weinig werkzame stof in uw bloed. Omdat de meeste mensen 's nachts het minst last hebben van een aanval, kiest men voor de nitraatvrije periode meestal de nacht en zo mogelijk ook nog een deel van de avond. Als u overdag of 's avonds het minste last van aanvallen heeft, kunt u in overleg met uw arts ook een andere tijd kiezen.

  Als u voor de avond kiest, moet u de laatste tablet op zijn laatst bij het avondeten innemen. De nitraatvrije periode eindigt met het innemen van de eerste tablet op de volgende dag. Tijdens deze nitraatvrije periode is uw hart minder beschermd tegen inspanning.

  Een gebruikelijk innameschema is:

  • als u dit medicijn één keer per dag gebruikt: 's ochtends innemen.
  • als u dit medicijn twee keer per dag gebruikt: innemen om 08.00 en 14.00 uur, dus niet meer dan 6 uur tussen beide tijdstippen.
  • als u dit medicijn drie keer per dag gebruikt: innemen om 08.00, 12.00 en 17.00 uur.
  • als u dit medicijn vier keer per dag gebruikt: innemen om 08.00, 11.00, 15.00 en 18.00 uur.

  Hoe lang?
  Als dit medicijn goed bij u werkt, moet u het waarschijnlijk uw leven lang gebruiken.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn elke dag op de geadviseerde tijdstippen in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, sla de vergeten dosis dan over. Neem de eerstvolgende dosis op het normale tijdstip in en houdt vervolgens uw normale schema aan.

  Natuurlijk kan het voorkomen dat u uw medicijn een keer vergeet in te nemen. Let er op dat u toch elke dag zo goed mogelijk aan uw medicijnen denkt, zodat u bijna elke dag een voldoende lange nitraatvrije periode heeft. Vergeet u regelmatig een dosis, vraag dan uw apotheker om advies. Uw apotheker kan met u bespreken welke hulpmiddelen er zijn om u hierbij te helpen.

 • Verboden

  autorijden?
  De eerste dagen dat u dit medicijn gebruikt, kunt u duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na enkele dagen is dat meestal weer over en is autorijden geen probleem.

  alcohol drinken?
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.

  alles eten?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Gebruik geen medicijnen tegen erectiestoornissen, zoals sildenafil, vardenafil en tadalafil. U kunt last krijgen van ernstige en langdurige bloeddrukdaling.

  Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Meld het in elk geval uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt niet in één keer stoppen. De dosering moet zeer geleidelijk worden afgebouwd. Anders heeft u kans op juist een toename van het aantal aanvallen van hartkramp.

  Stop of verander de dosering alleen in overleg met uw arts. Uw arts kan u dan nauwgezet controleren.

 • Handelsinformatie

  Isosorbidedinitraat is sinds 1946 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Cedocard, Isordil en als het merkloze Isosorbidedinitraat.

  Het is ook te verkrijgen tabletten voor onder de tong (voor aanvalsbehandeling van angina pectoris) en in een crème. Deze tekst gaat alleen over gewone tabletten en over tabletten met gereguleerde afgifte (MGA of retard). Zie voor de tabletten voor onder de tong de tekst Isosorbidedinitraat voor onder de tong.

Laatst gewijzigd op: 09 november 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Isordil tabletten? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen