Lanoxin

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Lanoxin

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Lanoxin
  De werkzame stof in Lanoxin is digoxine.

  Digoxine behoort tot de groep geneesmiddelen die hartglycosiden worden genoemd. Digoxine verbetert de pompkracht van het hart en zorgt voor een regelmatige rustige hartslag.

  Artsen schrijven het voor bij hartfalen en hartritmestoornissen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Als er bijwerkingen optreden, komt dat vaak doordat de dosis iets te hoog is. De dosering van digoxine luistert namelijk erg nauw.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Zelden

  • Maagdarmklachten: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en gebrek aan eetlust. Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar uur na inname. Ze komen vooral voor in het begin van de behandeling als de juiste dosering nog niet is ingesteld en u nog aan het middel moet wennen. Meld aan uw arts als de klachten niet binnen een paar uur verdwijnen of als u ook bij de volgende dosis weer klachten krijgt.
  • Veranderde kleurwaarneming en wazig zien.
  • Stoornissen in het hartritme. Raadpleeg uw arts hierover.
  • Overgevoeligheid. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg in dat geval uw arts. Blijkt u inderdaad overgevoelig te zijn voor dit middel, meld dat dan altijd aan uw apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit (of een verwant) middel niet opnieuw krijgt.
  • Duizeligheid.

  Zeer zelden

  • Schildklieraandoeningen. Heeft u last van een schildklieraandoening, dan kunnen de werking en de bijwerkingen van digoxine worden beïnvloed. Een te lage schildklierwerking kan een overdosering van digoxine veroorzaken. En te snelle schildklierwerking kan de werking van digoxine verminderen. Houdt u zich daarom strikt aan de aanwijzingen van uw arts en blijf onder zijn controle.
  • Bij bepaalde vormen van de aangeboren hartafwijking Wolff-Parkinson-White-syndroom, kunnen ernstige hartritmestoornissen ontstaan door digoxine. U mag dit medicijn niet gebruiken. Overleg met uw arts over een alternatief.
  • Psychische klachten zoals depressie en psychose. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  Zeer zelden, bij langdurig gebruik

  • Bij mannen: borstvorming en gevoeligheid van borstweefsel. Dit herstelt zich meestal als u stopt met de behandeling.
  • Bij vrouwen na de overgang: onschuldige veranderingen op het slijmvlies van de vagina.

  Raadpleeg uw arts als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

  Zeer zelden, bij een te hoge dosering
  Bij langdurig gebruik, vooral van hogere doseringen of bij een verminderde nierwerking of een te lage schildklierwerking, kan digoxine zich opeenhopen in het lichaam en verschijnselen van overdosering veroorzaken. Houdt u zich daarom strikt aan de aanwijzingen van uw arts en blijf onder zijn controle.

  Overdosering merkt u aan de volgende verschijnselen.

  • Gevoel van zwakte en onwel zijn.
  • Lusteloosheid, vermoeidheid.
  • Hoofdpijn, misselijkheid.
  • Wazig zien en door een gele waas zien.
  • Verwardheid.
  • Hartkloppingen.

  Neem meteen contact op met uw arts als u deze verschijnselen bemerkt.

 • Gebruik

  Hoe?
  De dosering van dit middel komt bijzonder nauw. Bij afwijking van de dosering kunnen zich makkelijk verschijnselen van overdosering voordoen. Dit middel kan zich namelijk snel in het lichaam ophopen. Uw arts stelt daarom uw dosering uiterst zorgvuldig vast, op basis van uw lichamelijke toestand. Het is belangrijk dat u onder strikte controle van uw arts blijft en zijn aanwijzingen nauwgezet opvolgt.

  De eerste dagen is de dosering meestal hoger dan in de daaropvolgende periode. Heeft u in de twee weken voorafgaand aan de start van de behandeling met digoxine al een ander hartglycoside gebruikt, dan moet u dit uw arts melden. In dat geval moet u met een lagere dosering beginnen, om opeenhoping in het lichaam te voorkomen. Hetzelfde is het geval als u lijdt aan een ziekte van de schildklieren of als u een verminderde nierwerking heeft.

  Uw arts zal doorgaans een innameschema voor u opstellen. Dat staat vermeld op het etiket van de apotheek. Volgt u dit nauwkeurig op!

  Wanneer?
  U kunt dit middel het beste vóór het eten innemen. Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis en voorkomt u schommelingen van de hoeveelheid medicijn in uw bloed.

  Hoe lang?
  Een behandeling met digoxine is meestal langdurig.

 • Vergeten
  • Bij een dosering van eenmaal daags: ontdekt u het op dezelfde dag, dan neemt u de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk in. Ontdekt u het pas de volgende dag, sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis moet u dan niet inhalen; neem ook geen dubbele hoeveelheid.
  • Bij een dosering van meermalen per dag: hoeft u pas over enkele uren uw volgende dosis in te nemen, dan kunt u de vergeten dosis alsnog innemen. Is het echter alweer bijna tijd voor uw volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende dosis op uw normale tijdstip in; neem dan geen dubbele hoeveelheid. Slaat u liever geen doses over, dan kunt u de vergeten dosis innemen zodra u het ontdekt; dan moet u wel uw volgende doses tijdelijk verschuiven, zodanig dat u alsnog een goede verdeling over de dag bereikt. Dit hangt af van uw situatie.
 • Verboden

  autorijden, alcohol drinken of alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Colestyramine. Dit is galzuurbindende hars en wordt onder andere gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem dit middel NIET gelijktijdig met digoxine in. Door dit middel wordt digoxine niet of slecht in het lichaam opgenomen. Zorg dat u dit middel minstens 4 uur na digoxine inneemt.
  • Als u al digoxine gebruikt en u gaat één van de onderstaande middelen gebruiken kunnen de bijwerkingen van digoxine toenemen. Neem hierover contact op met uw arts of apotheker.
   • De middelen tegen schimmelinfecties itraconazol of ketoconazol.
   • De middelen tegen hartritmestoornissen kinidine, propafenon en amiodaron.
   • De hart-vaatmiddelen van het type calciumblokkers, verapamil en diltiazem.
   • Antibiotica van het macrolide-type, namelijk erytromycine, claritromycine, azitromycine en roxitromycine.
   • De middelen tegen hiv en aids: darunavir, fosamprenavir, rilpivirine, ritonavir en lopinavir.
   • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C.
   • Het afweeronderdrukkende middel ciclosporine.
   • Hydroxychloroquine en chloroquine, middelen die onder andere worden gebruikt bij malaria en reumatoïde artritis.
  • Sint-janskruid kan de werking van digoxine verminderen. Meld uw arts daarom dat u een preparaat met sint-janskruid gebruikt. Uw arts kan dan de dosering van digoxine eventueel aanpassen. Als u al een tijdje digoxine en sint-janskruid gebruikt, mag u niet zomaar stoppen met het sint-janskruid. De hoeveelheid digoxine in uw bloed kan dan namelijk te veel stijgen, waardoor u kans heeft op bijwerkingen. Overleg met uw arts voor advies als u wilt stoppen of de dosering wijzigen.
  • Tipranivir, een middel tegen hiv en aids, kan de werking van digoxine verminderen. Meld uw arts daarom dat u tipranavir gebruikt. Uw arts kan dan de dosering van digoxine eventueel aanpassen. Als u al een tijdje digoxine en tipranavir gebruikt, mag u niet zomaar stoppen met tipranavir. De hoeveelheid digoxine in uw bloed kan dan namelijk te veel stijgen, waardoor u kans heeft op bijwerkingen. Overleg met uw arts voor advies als u wilt stoppen of de dosering wijzigen.
  • Penicillamine, een reumamiddel en sulfasalazine, een middel dat onder andere wordt gebruikt bij chronische darmontstekingen, bepaalde gewrichtsontstekingen en huidaandoeningen. Wanneer u al digoxine gebruikt en u start met penicillamine of sulfasalazine, dan kan de hoeveelheid digoxine in uw bloed minder worden. Als u weer stopt met het gebruik van penicillamine of sulfasalazine, dan stijgt de hoeveelheid digoxine in het bloed weer. Vermeld daarom altijd aan uw arts als u digoxine gebruikt en met het gebruik van penicillamine of sulfasalazine gaat beginnen of juist gaat stoppen. Uw arts zal dan de concentratie digoxine in uw bloed controleren.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  U kunt dit middel veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. Wel kan digoxine de hartslag van uw kind beïnvloeden. Dat hoeft niet altijd tot problemen te leiden. Het is wel nodig dat uw arts regelmatig controles uitvoert, met name in de periode rondom de bevalling.

  U heeft kans dat door de zwangerschap de hoeveelheid digoxine in uw bloed verandert. Uw dosering moet dan worden aangepast. Meld het daarom meteen aan uw arts zodra u zwanger bent of dat binnenkort wilt worden.

  Borstvoeding
  U kunt veilig borstvoeding geven, als u dit middel in de normale dosering gebruikt. Digoxine kan in kleine hoeveelheden in de moedermelk terechtkomen. Het wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

 • Stoppen

  Stop alleen in overleg met uw arts. Uw oorspronkelijke klachten kunnen anders terugkeren en u kunt hartritmestoornissen krijgen. Vermoedt u verschijnselen van overdosering, neem dan altijd contact op met uw arts en verander niet zelf de dosering.

 • Handelsinformatie

  Digoxine is afkomstig uit vingerhoedskruid (Digitalis), dat al meer dan 200 jaar geleden werd gebruikt tegen hartzwakte. Digoxine is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Lanoxin en als het merkloze Digoxine. Het is te verkrijgen in tabletten, drank en infusen.

Laatst gewijzigd op: 09 november 2012

Herhaalrecept

Gebruikt u Lanoxin? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen