Nedeltran

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Nedeltran

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Nedeltran
  De werkzame stof in Nedeltran is alimemazine.

  Alimemazine is in een lage dosering een anti-allergiemiddel. In een hoge dosering werd het gebruikt bij psychische aandoeningen.

  Artsen schrijven alimemazine in een lage dosering voor bij allergie, zoals netelroos en bij jeuk.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen treden vooral de eerste dagen van het gebruik op en verminderen meestal als u dit middel meerdere weken gebruikt.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, slapte, een afgenomen coördinatievermogen en verminderd reactie- en concentratievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen. Misschien heeft alimemazine door deze versuffende werking te maken met wiegendood. Geef dit middel daarom NIET aan baby's onder de twee jaar. Ook kinderen die normaal gesproken al moeilijk wakker worden en acuut zieke kinderen kunnen dit middel beter niet krijgen, omdat ook zij kans hebben op ademhalingsproblemen. Ook ouderen zijn gevoeliger voor deze bijwerkingen.

  Soms

  • Duizeligheid en oorsuizen.
  • Droge mond en neus. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes.
  • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander middel geschikter.
  • Dubbelzien, wazig zien en vermoeide, branderige ogen. Vermoeide branderige ogen ontstaan doordat uw ogen minder traanvocht aanmaken. Vooral mensen met contactlenzen hebben hier sneller last van. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

  Zelden

  • Opwinding, rusteloosheid, zenuwachtigheid, beven, irritatie en slapeloosheid. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen.
  • Hartkloppingen.
  • Hoofdpijn.

  Zeer zelden

  • Rusteloze benen.
  • Maag- en darmklachten, zoals gebrek aan eetlust, misselijkheid, buikpijn, verstopping of diarree. Als u last hebt van deze bijwerkingen neem dit middel dan in met wat voedsel.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk of doordat de klachten niet overgaan of erger worden. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor alimemazine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
  • Deze huidverschijnselen kunnen ook ontstaan onder invloed van UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Merkt u dat u huidklachten krijgt door blootstelling aan zonlicht? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel met minimaal factor 15 op, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. U moet dan zo overstappen op een ander middel.
  • Bij vrouwen: veranderingen in de menstruatie. Dit herstelt zich als u stopt met het middel.
  • Bij mannen: impotentie. Dit herstelt zich als u stopt met het middel.
  • Ernstige bloedafwijkingen. Krijgt u ineens onverklaarbare koorts, keelpijn, blauwe plekken of blaasjes in de mond, stop dan meteen het gebruik en waarschuw uw arts. Dit kan duiden op bloedafwijkingen.
  • Trombose. Dit kunt u herkennen aan een dikke, harde, rode en pijnlijke plek op het been, soms aan pijn in de kuit en een zwaar gevoel in het been, zelden aan plotseling optredende kortademigheid, soms met pijn of het ophoesten van bloed. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst.
  • Bij mensen met epilepsie kan mogelijk een aanval worden uitgelokt. Overleg hierover met uw arts.

  Zeer zelden, bij gebruik gedurende meerdere maanden

  • Bewegingsstoornissen. Deze herkent u aan zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong en grimassen en tics van het gezicht. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts voor overleg. De verschijnselen worden bij staken na verloop van tijd minder. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben meer kans op bewegingsstoornissen. Raadpleeg uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

  Moet u een allergietest ondergaan? De uitslag van de test is onbetrouwbaar als u ook dit anti-allergiemiddel gebruikt. Stop daarom met dit middel minstens twee dagen voor u een allergietest heeft. Overleg hierover met uw arts.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Hoe lang?

  Allergie, netelroos en jeuk
  Gebruik dit middel zolang uw arts dit nodig vindt. Mocht u na 3 dagen gebruik geen verbetering merken, dan heeft u waarschijnlijk geen baat bij dit middel. Overleg dan met uw arts.

 • Vergeten

  Gebruikt u dit middel indien nodig?

  • Heeft u het middel nog nodig, neem de dosis dan alsnog in. Neem een eventuele volgende dosis minstens acht uur later in.

  Gebruikt u dit middel in een vaste dosering?

  • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan één uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan een uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  Autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.


  Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

  alles eten?
  U mag alles eten.
 • Wisselwerking

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.

 • Zwangerschap

  Probeer eerst uw allergische klachten te behandelen met medicijnen in de vorm van oogdruppels, neussprays of crème. Van deze medicijnen komt namelijk minder in uw bloed terecht dan van medicijnen die u via de mond inneemt. De kans is dan ook kleiner dat het medicijn via u bij de baby terechtkomt. Overleg met uw arts welk medicijn voor u mogelijk is.

  Zijn oogdruppels, neussprays of crème voor u niet mogelijk of zijn de klachten zeer hevig? Dan kunt u hieronder het advies voor alimemazine vinden.

  Zwangerschap
  Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Bij gebruik van dit medicijn in de laatste 6 maanden van de zwangerschap, is er een kans dat de baby moeite heeft met ademhalen.

  • Wilt u zwanger worden en krijgt u dit medicijn voor het eerst? Overleg dan met uw arts, voordat u met dit medicijn begint. Meestal kan de arts een ander medicijn voorschrijven, zoals bijvoorbeeld loratadine. Van dit medicijn is namelijk wel bekend dat het veilig is tijdens de zwangerschap.
  • Gebruikt u dit medicijn al en wilt u zwanger worden? Overleg dan eerst met uw arts voordat u zwanger wordt. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Anders zult u meestal (tijdelijk) moeten overstappen op een ander medicijn, zoals bijvoorbeeld loratadine. Van dit medicijn is namelijk wel bekend dat het veilig is tijdens de zwangerschap.
  • Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger geworden? Overleg dan meteen met uw arts. Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u is als u met het medicijn stopt.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Uw baby kan suf worden en moeite krijgen met ademhalen. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

 • Handelsinformatie

  Alimemazine is sinds 1958 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Nedeltran in tabletten.

Laatst gewijzigd op: 09 januari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Nedeltran? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen