OsvaRen

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over OsvaRen

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stoffen in OsvaRen zijn magnesiumsubcarbonaat en calciumacetaat. Magnesiumsubcarbonaat is al tientallen jaren internationaal op de markt en calciumacetaat sinds 1993. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten.

  De combinatie van magnesiumsubcarbonaat en calciumacetaat wordt gebruikt tegen te veel fosfaat in het bloed bij mensen die nierdialyse ondergaan. Magnesiumsubcarbonaat en calciumacetaat vangen het te veel aan fosfaat weg.

  Calcium (kalk) is belangrijk voor de opbouw en stevigheid van botten en gebit. Bovendien houdt het de hoeveelheid fosfaat in het bloed onder controle.

  Calciumacetaat wordt gebruikt bij nierziekten.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De ernstigste bijwerkingen ontstaan als er te veel calcium in uw bloed zit. Uw arts zal uw bloed daarom regelmatig laten controleren. De dosering kan dan tijdig worden aangepast.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Misselijkheid, opkomend maagzuur, opgeblazen gevoel. Neem contact op met uw arts als u hier te veel last van heeft.

  Zelden

  • Jeuk. Overleg met uw arts als u hier last van heeft.
  • Darmklachten, zoals diarree, winderigheid of verstopping. Dit kan wijzen op te veel calcium in het bloed, maar dat hoeft niet. Overleg daarom bij deze klachten met uw arts.

  Zeer zelden

  • Te veel calcium in het bloed, vooral als u ook vitamine D gebruikt of als u ook een verminderde schildklierwerking heeft. Heeft u plotseling last van buikpijn, braken, gebrek aan eetlust, spierzwakte, verstopping en diarree? Waarschuw dan uw arts. Deze verschijnselen kunnen duiden op te veel calcium. Bij een nog grotere hoeveelheid calcium in het bloed kunt u ook last krijgen van hevige dorst, veel plassen en hartritmestoornissen. Waarschuw dan meteen uw arts.

   Gevolgen van te veel calcium zijn
   Verwardheid, slaperigheid, ijlen en (uiteindelijk) bewusteloosheid.
   Verkalking van de nieren. Dit beschadigt de nieren.
   Nierstenen met calcium. U vermindert deze kans door wat meer te drinken. Overleg met uw arts of u wat meer mag drinken, bijvoorbeeld bij het opstaan, bij slapengaan en tijdens de hoofdmaaltijden. Hou u aan de voorschriften over uw dieet en wat u mag drinken.

   De arts zal uw bloed regelmatig op te veel calcium laten controleren.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

  Hoe?
  Tabletten en capsules innemen met een half glas water.

  Wanneer?
  Neem de tabletten of capsules tijdens het eten. Het kan dan namelijk meteen het fosfaat uit het voedsel binden.

  Hoelang?
  U zult dit medicijn moeten gebruiken zolang de oorzaak van het teveel aan fosfaat aanwezig is.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u een dosis vergeten zijn en heeft u minder dan half uur eerder een maaltijd gehad? Neem het dan alsnog in met wat voedsel. Heeft u langer geleden gegeten? Sla de dosis dan over. Neem geen dubbele dosis.

 • Verboden

  autorijden of alcohol drinken?
  Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

  alles eten?
  Een andere manier om de hoeveelheid fosfaat in het bloed te verlagen is door een fosfaatarm dieet te gebruiken. Dit adviseert de arts meestal ook naast het gebruik van calciumacetaat.

  Overleg bovendien met uw arts of diëtist over de hoeveelheid kalkhoudende voedingsmiddelen die u mag gebruiken, bijvoorbeeld melk, yoghurt of kaas. Deze hoeveelheid en de dosering calciumacetaat moeten op elkaar zijn afgestemd zodat u niet te veel calcium in uw bloed krijgt.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  Calciumacetaat vermindert de opname in het lichaam van de volgende medicijnen bij gelijktijdig innemen. De werking van deze medicijnen neemt dan af. Gebruik deze medicijnen daarom alleen ruim vóór of na calciumacetaat. Per medicijn vindt u welke tijdsperiode veilig is.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Medicijnen tegen botontkalking alendroninezuur, clodroninezuur, etidroninezuur, ibandroninezuur, pamidroninezuur en risedroninezuur. Neem deze medicijnen minstens 2 uur vóór het medicijn met calcium.
  • Antibiotica van het tetracycline-type, zoals doxycycline, minocycline, demeclocycline en tetracycline. Neem deze antibiotica minstens 2 uur vóór het medicijn met calcium.
  • Antibiotica van het chinolon-type, zoals ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine en pipemidinezuur. Overleg met uw arts of een ander antibioticum mogelijk is voor u. Zo niet, neem deze antibiotica dan minstens 4 uur vóór het medicijn met calcium.
  • Raltegravir, een medicijn tegen hiv en aids. Neem raltegravir minstens 2 uur vóór of 2 uur na het medicijn met calcium.
  • De schildklierhormonen levothyroxine en liothyronine. Neem deze medicijnen minimaal 2 uur vóór het medicijn met calcium of 4 uur na het medicijn met calcium.
  • Het medicijn bij bloedingsstoornissen eltrombopag. Neem eltrombopag minstens 4 uur vóór of na het medicijn met calcium.

  Uw apotheker kan u precies vertellen hoeveel tijd er tussen de verschillende medicijnen moet zijn en kan voor u een innameschema maken. Wordt het innameschema in uw situatie te lastig, overleg dan met uw arts. Misschien kan uw arts één van beide medicijnen vervangen door een medicijn dat u wel samen mag gebruiken.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder problemen voor het kind.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. Stop alleen na overleg met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Calciumacetaat is sinds 1993 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Phoslo en als het merkloze Calciumacetaat Nefro in capsules en tabletten.

  Het is op recept ook verkrijgbaar in combinatie met een andere werkzame stof onder de merknaam OsvaRen.

Laatst gewijzigd op: 02 december 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u OsvaRen? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen