Procoralan

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Procoralan

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stof in Procoralan is ivabradine.

  Ivabradine vertraagt het hartritme.

  Artsen schrijven het voor bij angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Korte ogenblikken van plotseling oplichtende heldere vlekken in het gezichtsveld. Dit ontstaat binnen twee maanden na het begin van het gebruik en verdwijnt geleidelijk weer vanzelf. Een heel enkele keer blijven de lichtverschijnselenbestaan. Neem dan contact op met uw arts. Zelden ontstaat wazig zien.

  Zelden

  • Te trage hartslag. Indien u al een lage hartslag in rust heeft, bijvoorbeeld beneden de 60 slagen per minuut, kunt u ivabradine niet gebruiken. Overleg hierover met uw arts. Uw arts zal uw hartslag regelmatig laten controleren. Ook andere hartritmestoornissen kunnen optreden. Raadpleeg uw arts als u hartkloppingen heeft.
  • Hoofdpijn. Dit kan de eerste maand ontstaan en verdwijnt weer vanzelf.
  • Duizeligheid en zeer zelden flauwvallen.

  Zeer zelden

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping, diarree. Meestal helpt het als u dit medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
  • Spierkramp.
  • Kortademigheid. Waarschuw dan uw arts.
  • Huiduitslag, rode huid en jeuk.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

  Wanneer?
  Neem dit medicijn in tijdens het eten, ’s ochtends bij het ontbijt en ’s avonds bij het avondeten. Het medicijn wordt dan gelijkmatiger door het lichaam opgenomen.

  Hoe lang?
  Waarschijnlijk moet u ivabradine langdurig gebruiken. Overleg dit met uw arts.

 • Vergeten

  Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

  U gebruikt dit medicijn tweemaal per dag: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten tablet dan over.

 • Verboden

  autorijden?
  Dit medicijn kan plotseling optredende lichtvlekken en wazig zien veroorzaken. Vooral de eerste weken tot maanden kunt u hier last van hebben. Rijd geen auto zolang u hier last van heeft. Met name ’s nachts kunnen de lichtverschijnselen zeer hinderlijk zijn.

  alcohol drinken?
  Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

  Als u dit middel gebruikt voor hartfalen: overmatig alcoholgebruik kan klachten als benauwdheid en vocht vasthouden verergeren. In het algemeen heeft u deze klachten niet bij enkele keren per week een glas wijn.

  alles eten?
  Wanneer u grapefruitsap drinkt of grapefruit eet tijdens het gebruik van ivabradine, heeft u extra kans op bijwerkingen. Vooral als u veel grapefruitsap drinkt of grapefruits eet.

  De kans op bijwerkingen is klein:

  • als u maximaal 1 glas grapefruitsap per keer drinkt of 2 grapefruits per keer eet;
  • als u maximaal 2 keer per week grapefruitsap drinkt of grapefruits eet;
   en
  • als u grapefruitsap drinkt of grapefruits eet met een tussenpoos van 3 dagen of langer.

  Als u veel last krijgt van bijwerkingen, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker. Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden.

  U mag verder alles eten.

 • Wisselwerking

  Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  Onderstaande medicijnen kunnen de bijwerkingen van ivabradine verergeren.

  • De medicijnen tegen hiv atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir en ritonavir.
  • De antibiotica claritromycine en erytromycine.
  • De antischimmelmiddelen itraconazol, ketoconazol en voriconazol.
  • De hartmiddelen verapamil en diltiazem.

  Indien u een van bovenstaande medicijnen moet gebruiken, overleg dan eerst met uw apotheker of arts.

  Onderstaande medicijnen kunnen de werking van ivabradine verminderen.

  • De medicijnen tegen hiv efavirenz, nevirapine en etravirine.
  • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenytoïne en primidon.
  • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
  • Sint-janskruid (hypericum), een middel tegen depressiviteit.

  Indien u een van bovenstaande medicijnen moet gebruiken, moet uw arts de werking van ivabradine controleren en eventueel de dosis aanpassen.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap of als u zwanger wilt worden. Het kan schadelijk zijn voor de baby. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts of u een ander medicijn kunt gebruiken.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Dit medicijn kan in de moedermelk terechtkomen. Het is niet bekend of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Stop alleen na overleg met uw arts. Als u in een keer stopt kunnen de aanvallen van hartkramp weer terugkomen of kunnen het oedeem en de benauwdheid terugkeren. Mogelijk adviseert uw arts om de dosis geleidelijk te verminderen. Overleg hierover met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Ivabradine is sinds 2005 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Procoralan.

Laatst gewijzigd op: 05 september 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Procoralan? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen