Promethazine comp.

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Promethazine comp.

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  De werkzame stoffen in Promethazine comp. zijn promethazine, ipecacuanhatinctuur en sulfoguaiacolaatkalium. Promethazine is sinds 1949 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Phenergan en het merkloze Promethazine. Het is te verkrijgen in tabletten, drank en injecties.

  De combinatie van promethazine met ipecacuanhatinctuur en sulfoguaiacolaatkalium wordt gebruikt bij hoest.

  Promethazine is een al wat ouder anti-allergiemiddel. Het heeft een versuffend effect en vermindert hoest en misselijkheid.

  Artsen schrijven het voor bij onrust, allergie, netelroos, jeuk, misselijkheid en braken, reisziekte, hoest in die gevallen dat de versuffende werking geen probleem is, bijvoorbeeld als deze klachten vooral 's nachts optreden.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen treden vooral de eerste dagen van het gebruik op en verminderen meestal als u dit middel meerdere weken gebruikt.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Regelmatig

  • Sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, slapte, een afgenomen coördinatievermogen en verminderd reactie- en concentratievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen. Misschien heeft promethazine door deze versuffende werking te maken met wiegendood. Geef dit middel daarom NIET aan baby's onder de twee jaar. Kinderen van twee jaar, kinderen die normaal gesproken al moeilijk wakker worden en acuut zieke kinderen kunnen dit middel ook beter niet krijgen, omdat ook zij kans hebben op ademhalingsproblemen. Ook ouderen zijn gevoeliger voor deze bijwerkingen.

  Soms

  • Duizeligheid en oorsuizen.
  • Droge mond en neus. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes.
  • Dubbelzien, wazig zien en vermoeide, branderige ogen. Vermoeide branderige ogen ontstaan doordat uw ogen minder traanvocht aanmaken. Vooral mensen met contactlenzen hebben hier sneller last van. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).
  • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
  • Moeilijk kunnen plassen. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

  Zelden

  • Opwinding, rusteloosheid, zenuwachtigheid, beven, irritatie en slapeloosheid. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen.
  • Hartkloppingen.
  • Hoofdpijn.

  Zeer zelden

  • Rusteloze benen.
  • Maagdarmklachten, zoals gebrek aan eetlust, misselijkheid, buikpijn, verstopping of diarree. Als u last heeft van deze bijwerkingen, neem dit middel dan in met wat voedsel.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk of doordat de klachten niet overgaan of erger worden. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor promethazine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel niet opnieuw krijgt.
  • Deze huidverschijnselen kunnen ook ontstaan onder invloed van UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Merkt u dat u huidklachten krijgt door blootstelling aan zonlicht? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel met minimaal factor 15 op, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. U moet dan overstappen op een ander middel.
  • Bij vrouwen: veranderingen in de menstruatie. Dit herstelt zich als u stopt met het middel.
  • Bij mannen: impotentie. Dit herstelt zich als u stopt met het middel.
  • Ernstige bloedafwijkingen. Krijgt u ineens onverklaarbare koorts, keelpijn, blauwe plekken of blaasjes in de mond, stop dan meteen het gebruik en waarschuw uw arts. Dit kan duiden op bloedafwijkingen.
  • Bij mensen met epilepsie kan mogelijk een aanval worden uitgelokt. Overleg hierover met uw arts.
  • Een verhoogde risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

  Zeer zelden, bij gebruik gedurende meerdere maanden

  • Bewegingsstoornissen. Deze herkent u aan zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong en grimassen en tics van het gezicht. Neem bij deze verschijnselen contact op met uw arts voor overleg. De verschijnselen worden bij staken na verloop van tijd minder.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

  Moet u een allergietest ondergaan? De uitslag van de test is onbetrouwbaar als u ook dit anti-allergiemiddel gebruikt. Stop daarom met dit middel minstens twee dagen voor u een allergietest heeft. Overleg hierover met uw arts.

 • Gebruik

  Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

  Hoe?

  • Tabletten: innemen met een half glas water.
  • Drank: schud de fles voor gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met het maatbekertje of de maatlepel. Drink die hoeveelheid op. Spoel het maatbekertje na met wat water en drink dat ook op.

  Wanneer?

  • Allergie, jeuk en onrust: u kunt het beste vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.
  • Nachtelijke hoest: neem vlak voor het slapengaan in. Het werkt binnen twintig minuten. De werking houdt 6 tot 12 uur aan.
  • Reisziekte: neem in een half tot één uur vóór vertrek. Zo nodig kunt u na zes tot acht uur een volgende dosis innemen.

  Hoe lang?

  • Allergie, onrust, jeuk, misselijkheid en hoest: gebruik dit middel zolang uw arts dit nodig vindt. Mocht u na drie dagen gebruik geen verbetering merken, dan heeft u waarschijnlijk geen baat bij dit middel. Overleg dan met uw arts.
  • Reisziekte: gebruik dit middel om de acht uur zolang u verwacht last te hebben.
 • Vergeten

  Gebruikt u dit middel indien nodig?

  • Heeft u het middel nog nodig, neem de dosis dan alsnog in. Neem een eventuele volgende dosis minstens acht uur later in.

  Gebruikt u dit middel in een vaste dosering?

  • Als u dit middel één keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan acht uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan acht uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
  • Als u dit middel vier keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan één uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan een uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Verboden

  autorijden?
  Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

  Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

  alcohol drinken?
  Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden en uw coördinatie- en beoordelingsvermogen kunnen sterk afnemen. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

  alles eten?
  U mag alles eten.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is meestal op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
  • Ritonavir, een middel bij behandeling van een hiv-infectie, kan de werking en bijwerkingen van promethazine versterken. Neem contact op met uw arts als u last van bijwerkingen krijgt, zoals sufheid.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit medicijn alleen na overleg met uw arts. Bij gebruik van dit medicijn in de laatste 6 maanden van de zwangerschap is er een kans dat de baby na de geboorte moeite heeft met ademhalen. Ook kan het schadelijk zijn voor het centrale zenuwstelsel van de baby.

  Na de geboorte kan het kind last hebben van bewegingsstoornissen en ontwenningsverschijnselen. Dit is bijvoorbeeld te merken aan slecht drinken en veel huilen.

  Overleg met uw arts of u kunt overstappen op een ander medicijn. Is dit niet mogelijk en zijn de klachten zeer hevig? Dan kunt u promethazine tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap enkele dagen in een normale dosering gebruiken. Het heeft dan geen nadelige gevolgen voor het kind. Meld in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wil worden.

  Borstvoeding
  Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk komt, kan het schadelijk zijn voor de baby. Uw baby kan suf worden en moeite krijgen met ademhalen. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

 • Handelsinformatie

  Promethazine is sinds 1949 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als het merkloze Promethazine. Het is te verkrijgen in tabletten, drank en injecties. Deze tekst gaat alleen over de via de mond in te nemen producten.

  Promethazine is ook verkrijgbaar in combinatie met andere werkzame stoffen, onder de merknaam Promethazine comp. Deze combinatie is te verkrijgen in stroop.

Laatst gewijzigd op: 09 januari 2014

Herhaalrecept

Gebruikt u Promethazine comp.? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen