Tracleer

Would you like to read this information again? Use the following options:

Alles over Tracleer

Powered by: KNMP logo
 • Introductie

  Tracleer
  De werkzame stof in Tracleer is bosentan.

  Bosentan behoort tot de endotheline-blokkers. Deze verwijden de bloedvaten, met name in de longen.

  Artsen schrijven het voor bij pulmonale arteriële hypertensie en bij sclerodermie.

 • Bijwerkingen

  Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

  De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  Soms

  • Hoofdpijn. Deze bijwerking is het gevolg van het wijder worden van de bloedvaten. Dit verdwijnt meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
  • Storingen van de leverfunctie, gemeten in het bloed. De arts zal de lever regelmatig controleren. Mensen met een ernstig verminderde leverwerking mogen dit middel niet gebruiken. Als u klachten heeft van een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid, waarschuw dan direct een arts. Ook als u koorts heeft en misselijk bent en moet braken, kan dit duiden op een leveraandoening. Neem ook dan contact op met uw arts.
  • Vasthouden van vocht en dikke enkels. Mensen die hier al last van hebben zijn hier extra gevoelig voor. Overleg daarom voor gebruik met uw arts als u vocht vasthoudt.

  Zelden

  • Blozen en warmtegevoel. Dit is het gevolg van het wijder worden van de bloedvaten. Dit verdwijnt meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
  • Duizeligheid en bewustzijnsverlies, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat over in algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het middel (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
  • Hartkloppingen, een snelle hartslag, pijn op de borst en een moeilijke ademhaling. Heeft u hier last van, raadpleeg dan uw arts.
  • Maagdarmklachten: Diarree en brandend maagzuur. Indien u hier na enkele dagen last van blijft houden, raadpleeg dan uw arts.
  • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en roodheid van de huid. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.
  • Bloedarmoede. U merkt dat onder andere aan een extreme vermoeidheid, een bleke huid en slijmvliezen. Raadpleeg dan uw arts.

  Zeer zelden

  • Bloedafwijkingen. Als u onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken of extreme vermoeidheid krijgt, kan dit duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts.

  Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 • Gebruik

  Hoe?

  • Gewone tabletten: innemen met een half glas water.
  • Dispergeerbare tabletten (disp of dispers): uiteen laten vallen in een half glas water en dit opdrinken. Als er een beetje in het glas is achtergebleven, dit naspoelen met wat water en dit ook opdrinken

  Wanneer?
  Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, bijvoorbeeld bij het ontbijt en bij het avondeten, dan vergeet u minder snel een dosis.

  Hoe lang?
  Uw arts bepaalt hoe lang u dit middel moet blijven gebruiken. Meestal is het nodig het middel 2-3 maanden te gebruiken voor het effect merkbaar wordt.

 • Vergeten

  U gebruikt dit middel twee keer per dag: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.

 • Verboden

  autorijden?
  Duizeligheid komt soms voor bij dit middel. Neem dan geen deel aan het verkeer.

  alcohol drinken en alles eten?
  Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

 • Wisselwerking

  Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

  De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

  • De anticonceptiepil. Dit middel kan de betrouwbaarheid van de 'pil' verminderen. Omdat bosentan schadelijk kan zijn voor de ongeboren baby, is het noodzakelijk extra maatregelen te nemen om zwangerschap te voorkomen, bijvoorbeeld condooms. Dit is nodig tot 3 maanden na stoppen met bosentan. Raadpleeg uw arts. Ook de betrouwbaarheid van ulipristal, een morning-after pil, kan verminderd zijn. Overleg hierover met uw arts.
  • Glibenclamide, een middel tegen diabetes (suikerziekte). Bosentan en glibenclamide verminderen elkaars effect. Bovendien neemt de kans op leverziekte toe. Gebruik deze middelen daarom niet samen.
  • Ketoconazol-tabletten, een middel tegen schimmelinfecties. Ketoconazol versterkt de werking en bijwerkingen van bosentan. Gebruik deze middelen dus niet samen.
  • Sildenafil, een ander middel tegen pulmonale arteriële hypertensie en tegen erectiestoornis. Sildenafil kan de werking en bijwerkingen van bosentan versterken. Soms krijgt u deze middelen bewust in combinatie om de werking tegen pulmonale arteriële hypertensie te versterken. Als u sildenafil gebruikt tegen erectiestoornissen, zor ger dan wel voor dat uw longarts op de hoogte is.
  • Ciclosporine, een afweeronderdrukkend middel. Bosentan vermindert de werking van ciclosporine, omgekeerd versterkt ciclosporine de werking en bijwerkingen van bosentan. Deze middelen mag u meestal niet samen gebruiken. Overleg met uw arts. Indien u deze middelen toch samen moet gebruiken, zal de arts de dosering van beide middelen bijstellen en de lever extra goed controleren.
  • Antibloedstollingsmiddelen acenocoumarol en fenprocoumon. Bosentan kan de werking van deze middelen verzwakken. Vertel de trombosedienst dat u bosentan gaat gebruiken. Ook als de dosering van bosentan wijzigt of als u stopt met bosentan, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
  • Sommige middelen tegen hiv en aids: atazanavir, darunavir, efavirenz, fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, nevirapine, ritonavir, saquinavir en tipranavir. Deze middelen mogen niet worden gebruikt in combinatie met bosentan.
  • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. De hoeveelheid bosentan in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
  • Atorvastatine en simvastatine, cholesterolverlagende medicijnen. Bosentan vermindert de werking van deze middelen. Bij stoppen met bosentan kunnen de bijwerkingen van van deze middelen toenemen. Mogelijk zal uw arts u een ander cholesterolverlagend medicijn voorschrijven of de dosering aanpassen.
  • Rifampicine, een medicijn tegen tuberculose. Dit medicijn kan de werking van bosentan verminderen. Overleg met uw arts voordat u met dit medicijn begint. Mogelijk schrijft uw arts een ander medicijn voor of uw arts verhoogt de dosering van bosentan.
  • Topiramaat, een medicijn tegen epilepsie en boulimia nervosa. De hoeveelheid van topiramaat in het bloed kan afnemen door bosentan. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk zal uw arts de dosering van topiramaat aanpassen.
  • Zonisamide, een middel tegen epilepsie. Bosentan vermindert de werking van zonisamide, waardoor u meer kans heeft op een epileptische aanval. Uw arts zal daarom de werkzaamheid controleren en eventueel de dosering aanpassen.
  • Mirtazapine, een medicijn tegen depressie. Bosentan vermindert de werking van mirtazapine. Overleg hierover met uw arts. Uw arts kan de dosering van mirtazapine verhogen.
  • Sommige middelen tegen psychische stoornissen: broomperidol, haloperidol, quetiapine, risperidon, sertindol, clozapine en aripiprazol, middelen tegen psychische stoornissen. Bosentan vermindert de werking van deze middelen. Bij stoppen met bosentan kunnen de bijwerkingen van het middel toenemen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
  • Middelen gebruikt bij kanker: lapatinib, pazopanib, gefitinib, imatinib, temsirolimus en irinotecan. Bosentan vermindert de werking van deze middelen. Bij stoppen met bosentan kunnen de bijwerkingen van het middel toenemen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.
  • Het afweeronderdrukkende middel temsirolimus. Bosentan vermindert de werking van temsirolimus. Bij stoppen met bosentan kunnen de bijwerkingen van temsirolimus toenemen. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

  Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

 • Zwangerschap

  Zwangerschap
  Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Dit middel is schadelijk voor de ongeboren baby. Vóór aanvang van de behandeling zal de arts een zwangerschapstest bij u afnemen om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent. Ook tijdens de behandeling zal er maandelijks een zwangerschapstest moeten worden gedaan.

  Als u dit middel gebruikt, moet u betrouwbare anticonceptie gebruiken. De anticonceptiepil is niet betrouwbaar genoeg, omdat bosentan de werking hiervan vermindert.

  Overleg met uw arts voor advies voor een betrouwbare manier van anticonceptie.

  Borstvoeding
  Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

 • Stoppen

  Nee, u kunt niet zomaar stoppen. Als u met dit middel moet stoppen en overgaan op een ander middel, zult u meestal het gebruik van bosentan geleidelijk in een week moeten minderen. Het andere middel zult u meestal geleidelijk opbouwen. Stop alleen in overleg met uw arts.

 • Handelsinformatie

  Bosentan is sinds 2001 internationaal op de markt. Het is verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Tracleer.

Laatst gewijzigd op: 28 november 2013

Herhaalrecept

Gebruikt u Tracleer? Via deze website kunt u een herhaalrecept aanvragen

Meld bijwerkingen

Een paar minuten van uw tijd kan een leven redden.

Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor valt het snel op als een bijwerking vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden door zorgverleners, apothekers en patiënten.

Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen nog veiliger te maken!

Meld bijwerkingen